Webové stránky novodvorského fotbalového týmu hrající okresní přebor kutnohorska

 

Postupy a sestupy

Vytvořeno 26.06.2008 13:05:21 | Poslední změna 26.06.2008 13:05:21
Dobrý den, rád bych tímto reagoval na zápis a rozhodnutí STK OFS v Kutné Hoře o sestupujících a postupujících mužstev po ukončení soutěžního ročníku 2007/2008.
Dle rozhodnutí STK jsou sestupujícími týmy z OP do III. třídy Rataje a Chotusice. To jsou 2 týmy. Administrativně padá tým Suchdola „B“ do III. třídy jako třetí tým.

V rozpisu mistrovských soutěží pro OFS Kutná Hora pro ročník 2007 – 2008 v čl. 13: Postupy – sestupy je uvedeno, že v případě sestupu dvou týmů z I. B třídy padají do OP dva týmy do III. třídy. Tuto skutečnost nikdo nezpochybňuje. Dolů padají dva týmy z OP.

V Soutěžním řádu ČMFS je popsána situace, kdy z vyšší třídy do nižší padá „A“ tým stejného mužstva, které hraje tuto soutěž čili „B“ tým, takto (úplná a doslovná citace):

článek 10
V případě, že klub má v soutěžích zařazeno více družstev než jedno v jedné věkové kategorii, upravuje se postup nebo sestup těchto družstev takto:
1. Sestupuje-li z vyšší třídy soutěže družstvo A do nižší třídy soutěže, kde hraje družstvo B téhož klubu, které ze soutěže nesestupuje ani nepostupuje, zařadí řídící orgán soutěže do této soutěže pouze jedno družstvo, a to A, kdežto druhé, družstvo B, zařadí do soutěže o jednu třídu nižší. V takovém případě je družstvo B považováno za jedno ze sestupujících družstev.

Pro situaci, která nastala letos, je tedy Suchdol „A“ sestupujícím z vyšší do nižší soutěže (čili OP), kde hraje Suchdol „B“ čili „B“ téhož klubu, které ze soutěže nesestupuje ani nepostupuje (Suchdol „B“ skončil na 6. místě tabulky), zařadí řídící orgán soutěže (STK) do této soutěže pouze jedno družstvo. a to Suchdol „A“, kdežto druhé, družstvo Suchdola „B“, zařadí do soutěže o jednu třídu níže (čili III. třída). V takovém případě je družstvo „B“ považováno za jedno ze sestupujících mužstev (dle rozpisu mistrovských soutěží čl 13. Postupy-Sestupy sestupují 2 týmy a jedno je právě Suchdol „B“).

Po uplatnění tohoto pravidla by tedy měly sestoupit Rataje a na kvótu dvou sestupujících je doplní mužstvo, které je považováno za jednoho ze sestupujících při pádu „svého“ A týmu do stejné soutěže čili Suchdol „B“. O dodatečném administrativním sestupu tak, jak je uvedeno v zápisu STK není v řádech ČMFS ani Rozpisu OFS na rok 2007 – 2008 ani zmínka.

<>Domnívá se snad STK, že za modelové situace, kdyby OP hrála „B-čka“ např. ještě Vrdů a třeba Sázavy, jejich „A“ týmy (2) spolu se Suchdolem (1) spadly do OP by se mělo postupovat dle „jejich“ výkladu pravidel? Poté by z OP padaly poslední tři týmy, tedy Rataje, Chotusice a Křesetice a dodatečně či administrativně Vrdy „B“, Suchdol „B“ a Sázava „B“ a z III. třídy mimo pořadí by postupovaly týmy na 2., 3. a 4. místě! Podle článku 10 Soutěžního řádu nikoli. Padl by poslední tým + 3 „B-čka“. V takovém případě vznikne 1 okénko pouze pro 2. tým III. třídy, který postoupí do OP a doplní počet na 14.

Rozhodnutí STK OFS Kutná Hora k sestupům a postupům po ukončení soutěžního ročníku 2007-2008 je dle mého názoru chybné a účelové. Rozhodnutí STK by mělo být systémové. Nemá oporu v legislativě ČMFS a schovává se za Rozpis mistrovských soutěží OFS. Přitom tyto nikdo nezpochybňuje a čl. 13 mluví jasně o dvou sestupujících. Které dva týmy to budou, tedy pokud to není v rozpisu OFS výslovně uvedeno, řeší řády nadřazené, tedy ČMFS, kde je tato situace doslovně popsána. A řády neřeší pouze konkrétní situace, ale systémově pokrývají celý fungující systém. Tak jak je popsáno v příkladu se třemi padajícími oddíly „B-ček“ výše.

<>Závěrem bych chtěl upozornit, že na celé věci mám osobní záměr, neboť by dle rozhodnutí STK sestoupil klub, ve kterém působím. Ale dle mého názoru se jedná o rozhodnutí chybné a v rozporu se řády.

 

 

Zdroj: www.svoboda.info  

 

 
Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one